RAC UCZY ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM

RAC UCZY ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM

Zastanawialiście się kiedyś, jakie to uczucie, móc stworzyć własny zespół i nim zarządzać? Każdy członek Rotaractu ma możliwość sprawdzenia się w tym. W jaki sposób? Kandydując na DRR-a! DRR (District Rotaract Representative), czyli inaczej reprezentant dystryktu, to osoba, której najważniejszymi zadaniami są: zorganizowanie pracy w danym dystrykcie przez cały rok jej kadencji, reprezentowanie wszystkich Rotaractorów tego dystryktu i promowanie organizacji. Warto dodać, że rok rotariański zaczyna się 1. lipca, a kończy ostatniego dnia czerwca.

Jakie warunki należy spełniać, żeby zostać DRR-em? Po pierwsze, trzeba być past prezydentem klubu i/lub byłym oficerem dystryktu. Po drugie – wyrazić chęć kandydowania, uzupełniając i przesyłając do obecnego DRR-a, sekretarza i opiekuna Rotaractu swoje zgłoszenie. Ostatnim krokiem jest zaprezentowanie się podczas konferencji dystryktalnej. Reszta leży w rękach prezydentów klubów – to oni podejmują ostateczną decyzję na temat tego, który kandydat DRR-em zostanie (w przypadku więcej niż jednego zgłoszenia). Wszystkie informacje odnośnie formularzy, terminów i prezentacji przesyłane są mailowo przez obecnego reprezentanta.

W naszym dystrykcie DRR sam kompletuje pozostałych członków zarządu, chociaż w wielu krajach jest inaczej – są oni wybierani drogą głosowania, czyli podobnie jak u nas z wyborami DRR-a. Wracając do naszych realiów, skompletowanie zespołu jest pierwszym sprawdzianem dla reprezentanta kraju. Pokazuje to, czy umie on dobrać takie osoby, z którymi nie tylko będzie się dobrze rozumiał, ale też będą one odpowiednimi kandydatami na dane stanowisko. Nie wszystkie role są dokładnie zdefiniowane, często to zarząd sam określa zakres obowiązków każdego z jego członków. Przyjęło się jednak, że wice-DRR przejmuje zadania DRR-a w razie jego nieobecności lub niemożności podjęcia danych działań; sekretarz pozostaje w stałym kontakcie z klubami i DRR-em i przekazuje im wszystkie ważne informacje; skarbnik dba o budżet dystryktu – sprawdza, czy wszystko idzie zgodnie z preliminarzem, archiwizuje faktury i dokonuje wszelkich zakupów. Często osoby te mają też inne zadania. Wice-DRR może zajmować się projektem dystryktalnym, nadzorować pracę zespołu marketingowego lub pomagać klubom przy organizacji konferencji i szkoleń. Dodatkowymi zadaniami sekretarza są często: utrzymywanie kontaktu z Rotary International, uzupełnianie internetowych baz danych (czyli dodawanie i usuwanie członków klubów) i przygotowywanie sprawozdań ze wszelkich spotkań. Skarbnik natomiast nierzadko czuwa nad budżetem wszystkich konferencji dystryktalnych.

Zarząd może też powołać oficerów. W naszym dystrykcie zawsze jest oficer ds. Poland Tripa, IT i marketingu, często pojawia się osoba odpowiedzialna za newsletter, program mentorski czy wymianę międzynarodową. Powoływanie oficerów jest dobrowolne – może nie być ich wcale, jednak znacznie ułatwiają oni prace całego dystryktu.

Bycie członkiem zarządu RAC wiąże się z mnóstwem obowiązków, ale jest też niesamowitą okazją do sprawdzenia swoich możliwości. Dzięki takim działaniom możemy nabyć nowe umiejętności, poznać ludzi, z którymi inaczej pewnie nigdy byśmy się nie spotkali, a nawet odkryć swoje pasje, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia.

Autorka: Tina Czapiewska, RAC Bydgoszcz