TWINNING – CZYLI WIĘŹ MIĘDZYKLUBOWA

TWINNING – CZYLI WIĘŹ MIĘDZYKLUBOWA

Służba ponad wszystko (ang. Service above self) – myśl przewodnia Rotary, odnosząca się również do Rotaractu, jest szczytną ideą, która przyświeca członkom obu organizacji i stanowi fundament wszystkich inicjatyw firmowanych przez Rotary i Rotaract. Jedną z nich jest projekt twinningowy.

Czym jest twinning? Przyjrzyjmy się etymologii tego słowa. Wywodzi się ono z angielskiego rzeczownika twin, które oznacza bliźniaka – jedno z rodzeństwa z ciąży mnogiej. Twinning zatem możemy określić mianem kojarzenia, łączenia bliźniąt, a na płaszczyźnie Rotaractorskiej – bliźniaczych klubów Rotaractorskich.

Do projektu twinningowego przystąpić mogą bliźniacze kluby Rotaractorskie z różnych krajów – takie, które łączy wspólnota zainteresowań, wyzwań, doświadczeń, czy też historia wspólnych przedsięwzięć. Celem twinningu jest nawiązanie długofalowej współpracy między członkami klubów oraz przeprowadzenie wspólnych projektów, których beneficjentem są lokalne społeczności.

Przed rozpoczęciem projektu twinningowego należy najpierw znaleźć drugi klub Rotaract. Można go wyszukać przez relacje z członkami innych klubów Rotaract lub skorzystać z wyszukiwarki Club Finder, dostępnej na stronie my.rotart.org. Następnie, skojarzone kluby składają wizyty w rodzimych miastach swoich klubów partnerskich i uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych przez lokalny klub. Punktem kulminacyjnym drugiej wizyty jest podpisanie umowy twinningowej, w której zawrzeć można konkretne cele, które zrealizowały lub będą realizować oba kluby. Puentą działań jest wspólne przedsięwzięcie skierowane do lokalnych społeczności, koordynowane wspólnie przez członków klubów uczestniczących w twinningu.

Podsumowując, twinning jest ucieleśnieniem celów Rotaractu, do których zalicza się m.in. rozwijanie zdolności przywódczych, działalność na rzecz lokalnej społeczności, rozwijanie umiejętności zawodowych, kontakty międzynarodowe. Jest to idealna platformą dla nawiązania współpracy i wcielania w życie idei Służba ponad wszystko – na większą, międzynarodową skalę.

Autor: Mikołaj Wiśniewski, RAC Warszawa Victory